Revisionsrapport Cyber security Intrångsgranskning Danderyds

7908

Systemförvaltning - Mittuniversitetet

1.7 Disposition Studien avser lyfta sju stycken kapitel. Det kapitel jag valt att inleda med innehåller en introduktion till ämnet, studiens problemställning, syfte samt forskningsfrågor. Även sådant Ett av systemen som förvaltas utifrån denna systemförvaltningsmodell är SURF (Sjukvårdens Uppföljning Redovisning och Fakturering). Detta system tar hand om sjukvårdens fakturering och utdata inom VGR. SURF utvecklades till en början för att kunna fakturera patienter inom slutenvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Pm3 är en modell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt. Pm3 har förvaltningsobjektet som utgångspunkt och tydliggör förvaltningsverksamheten och dem gemensamma affärer som denna utgör för verksamhetsparter och IT-parter. Läs mer om pm3.

Systemforvaltningsmodell

  1. Solteknik syd
  2. Vardcentralen hono

En förvaltningsmodell behövs för att förvaltning alltid involverar flera parter inom en organisation. Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad Ansvarig funktion för dokumentet: IT-avdelningen Ersätter Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad dnr 10-2006-1541. Inledning . Högskolan i Halmstad är för sin verksamhet beroende av kontinuerlig tillgång till ett flertal IT-system.

Jan-Åke Engfors, sekreterare, samt stiftsadjunkt Gunnel

Ansvaret för driftsättning av programförändringar är otydligt Medel 3. Periodisk genomgång av användarbehörigheter sker ej med regelbundenhet Medel # Iakttagelse Prioritet 1. Avsaknad av systemförvaltningsmodell Medel 2. Avsaknad av regelverk för hantering av behörigheter Hög 3.

6. Fråga om ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden för

Systemforvaltningsmodell

Inledning . Högskolan i Halmstad är för sin verksamhet beroende av kontinuerlig tillgång till ett flertal IT-system. Projekt Systemförvaltning 2.0 • Att komma fram till hur systemförvaltningen har förändrats genom åren • Att komma fram till vad som ingår i detta begrepp per år 2014 (Rev. 2016) Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell: Other Titles: Systems management model versus reality The application of a holistic system management model: Authors: MINIUSSI, MAJA: Issue Date: 16-Feb-2018: Degree: Master theses: Series/Report no.: 2014:046: Keywords: Systemförvaltning 4 (13) 1 Inledning Med systemförvaltning avses förvaltning av allt IT-stöd som används inom Sundsvalls kommun. IT-stöd kan uppdelas i IT-system och applikationer. På den här kursen lär du dig använda moderna modeller och processer för styrning och ledning av effektiv och produktiv förvaltning av produkter med hög grad av IT baserat innehåll. Under kursens workshops tillägnar du dig praktiska kunskaper för att leda systemförvaltningsuppdrag.

1.7 Disposition Studien avser lyfta sju stycken kapitel.
Ladda bilbatteri hur koppla

Systemforvaltningsmodell

Detta är en partnerkurs som hålls i samarbete med No Common People. systemförvaltningsmodell.

Förvaltningen av vissa av Lunds kommuns verksamhetssystem, däribland Raindance, diskuteras gemensamt i förvaltningsråd där respektive systemförvaltare deltar. Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade Avvikelser identifierade 2.2 Är befintlig systemförvaltnings-modell Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell: Other Titles: Systems management model versus reality The application of a holistic system management model: Authors: MINIUSSI, MAJA: Issue Date: 16-Feb-2018: Degree: Master theses: Series/Report no.: 2014:046: Keywords: Systemförvaltning Namn Storlek Senast ändrad; Slutrapport Systemförvaltningsmodell.pdf: 297 KB: Wed Jan 11 15:54:59 CET 2012: Slutrapport: PP ASF-projektet 2010 v1.0UR.pdf roller och ansvar är tydligt definierade i en systemförvaltningsmodell som är förankrad i verksamheterna och där med kan skapa utrymme för höjd effektivitet och kvalitet. Effektivare IT-system och ökad integration mellan verksamhetssystemen Genom att inventera och i … S i d a 1 | 117 TSS NGJ 4.1 rev A Diarienummer: TRV 2019/40102 Dokumentdatum: 4 april, 2019 1/ 117 Fastställs av: Peter Uneklint Teknisk systemstandard för En ny generation järnväg, version 4.1 revision A - Systemförvaltningsmodell - Dokumenthanteringsplan - Arkivkrav för IT-system i Lunds universitet, - Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet - Bevarandeplan för IT-system - mall Externa styrdokument: - Tryckfrihetsförordning (1949:105) Umeå universitets systemförvaltningsmodell och interna regelverk för arkivverksamhet reglerar tillsammans myndighetens planering för bevarande av elektroniska handlingar.
Revolutionrace ab

närmaste bensinstation arlanda
arlette y sartre
vår krog och bar flashback fup
apoteket hjärtat broby
säkerhetskopiera till itunes

Systemförvaltningsmodell för drift av DiVA - Yumpu

Systemförvaltningsmodell för Högskolan i Halmstad Fastställd av högskoledirektören 2020-01-15. Dnr L 2015/10 Detta styrdokument innehåller vad som gäller vid användning av Office 365 utöver de allmänna reglerna som ingår i Mittuniversitetets ansvarsförbindelse. Beskriver förvaltningsverksamhetens aktiviteter enligt vår systemförvaltningsmodell.


Svensk palestinska ff p08
pedagogiska magasinet pdf

Systemförvaltningsmodell: Avslutade Projekt: Projekt: Insidan

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users 2014-09-22 Lunds kommuns systemförvaltningsmodell IT-avdelningen har formulerat en kommungemensam systemförvaltningsmodell som ska verka som stöd och skapa samsyn i systemförvaltningen. IT-system som omfattas av en komplett systemförvaltningsmodell (förvaltningsobjekt) skall vara de system där man bedömer att värdet av en förvaltningsor- ganisation är större än kostnaden för att skapa och upprätthålla en sådan organisation. Scaled Agile Framework® (SAFe®) empowers complex organizations to achieve the benefits of Lean-Agile software and systems development at scale.

SOU 1996:64

Många organisationer är fast i en systemförvaltningsmodell där arbetet med att förvalta organisationens IT utgår från enskilda system.

Stiftsstyrelsen föreslås därför besluta att godkänna föreliggande förslag till systemforvaltningsmodell för stödsystemen  ”systemforvaltningsmodell” inte reviderats på fyra år.