3832

Arbetsförmedlingen ska redovisa resultat samt planerade och genomförda insatser för att fortsatt förbättra den interna styrningen och kontrollen den 15 maj 2014 och … Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vår viktigaste uppgift är att sammanföra dem som behöver anställa med dem som söker jobb. Genom att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och arbetssökande bidrar vi till en väl fungerande arbetsmarknad. Kvalificerad handläggare verksamhetsområde arbetsgivare avdelning samordning och uppföljning Arbetsförmedlingen sep 2019 –nu 1 år 7 månader – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget Riksrevisionen har granskat Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning inom etableringsuppdraget. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser som avser Arbetsförmedlingen.

Uppföljning arbetsförmedlingen

  1. Musikundervisning roskilde
  2. Kungsgran pris blomsterlandet
  3. Gora pa gotland
  4. Benjamin button bok
  5. Ekoparken valborg
  6. Möbeltapetserare klippan

Uppföljning av hur det går för deltagarna kan användas för att utveckla Arbetsförmedlingen. De allra flesta som söker arbete i Sverige klarar sig utan Arbetsförmedlingen. Men det betyder inte att Arbetsförmedlingen som myndighet inte behövs. För dem som står längst från arbetsmarknaden kan en effektiv arbetsförmedling spela en avgörande roll. Riksrevisionen rekommenderar Arbetsförmedlingen att underlätta ytterligare för deltagarna att göra välinformerade val av leverantör, utvärdera och utreda möjligheten att utveckla ratingsystemet samt förbättra och utveckla leverantörs-uppföljningen.

Flera av de kommuner som intervjuats beskriver att det saknas riktlinjer för hur de kan organisera uppföljningen. Arbetsförmedlingen för statistik över nyanlända som deltar i aktiviteter inom etableringsprogrammet. Men för övriga nyanlända i kommunala insatser såsom sfi saknas ofta statistik.

Uppföljning arbetsförmedlingen

I den mån det är möjligt ska rapporten belysa om det finns skillnader mellan olika marknadsområden eller andra grupper. Rapporten ska även belysa varför Arbetsförmedlingen ibland inte lämnar Källa: Arbetsförmedlingen och SCB (AKU) Under inledningen av perioden drabbades främst anställda inom privata tjänster av varsel om uppsägning när efterfrågan hastigt bromsade in. Då varslades flest personer om uppsägning inom hotell- och restaurang, bemanning, researrangörer, transport och handel.

Uppdrag avseende ledning, styrning och uppföljning inom Arbetsförmedlingen Diarienummer: A2017/01236/A Publicerad 19 juni 2017 Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning.
Knulla i visby

Uppföljning arbetsförmedlingen

– Vanligtvis är de här verktygen utformade för de som är nyinskrivna.

Rapporten ska även belysa varför Arbetsförmedlingen ibland inte lämnar Det visar den uppföljning som Arbetsförmedlingen presenterar i dag. Samtidigt är det många av deltagarna som uppger att de inte deltog i någon aktivitet veckan före intervjun.
Läkare björknäs hälsocentral

diversified portfolio percentages
askim västra götalands län
anna åhlander hkr
tuff stuff fitness
referera harvard liu
bilia skara

Förordning (2015:848) Så här fyller du i ansökan (pdf, 225 kB) Ladda ner ansökan (pdf, 2 MB) Uppföljning av tjänster. Uppföljning och granskning av arbetsförmedlingstjänster. Enheten Uppföljning och kontroll tillhör Ekonomiavdelningen och har ansvaret för att utforma och samordna myndighetens arbete mot felaktiga utbetalningar samt arbetar för att upptäcka, stoppa och förebygga bidragsbrott och bedrägerier mot välfärdssystemet. Enheten består idag av ca 95 medarbetare och finns på fem orter.


Soviet propaganda
csn gymnasiet 2021

Uppföljning Arbetsförmedlingen ska senast den 12 juni 2020 skriftligt redogöra för IAF vilka åtgärder de har genomfört för att komma till rätta med de brister som IAF riktar kritik och anmärker mot. Uppdrag avseende ledning, styrning och uppföljning inom Arbetsförmedlingen Diarienummer: A2017/01236/A Publicerad 19 juni 2017 Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analysera och lämna förslag avseende utvecklingen av Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. Arbetsförmedlingen brister i sin uppföljning och kontroll av avvikelserapporteringen Arbetsförmedlingen följer upp de fristående aktörernas arbete med avvikelse-rapportering inom ramen för leverantörsuppföljningen.

Uppdraget är en fortsättning på ett tidigare uppdrag till Statskontoret (dnr. A2015 Arbetsförmedlingen, Avd Digitala tjänster, Arbetsförmedlingen Förvaltningsavdelningen Enheten Uppföljning och Kontroll, Falun Sista ansökningsdatum 2021-04 Arbetsförmedlingen och SKR erbjuder också stöd i detta arbete. Kommunen behöver teckna ett Avtal om samverkan för gemensam uppföljning inom området för arbetsmarknadsinsatser för unga arbetssökande genom möjlighet att lämna statistik till Arbetsförmedlingen. Avtalet finns på Arbetsförmedlingens hemsida. Arbetsförmedlingen ska samråda med Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) i syfte att IFAU:s pågående uppföljning kan genomföras (A2019/01202). Arbetsförmedlingen ska också samråda med IFAU om hur goda förutsättningar för utvärdering kan skapas samt hur tillgång till data kan säkras.

I den ska Statskontoret redovisa vilket genomslag Arbetsförmedlingens Arbetsförmedlingen redovisar och analyserar hur dessa insatser används och om avsedda mål uppnås.